18
NOV
Kategori: Uncategorized

Jämställdhet är ren business, men ingen bryr sig

Jämställdhet är inte ett modeord, det är ren business. Det visar en rapport från konsultjätten McKinsey, som svart på vitt slår fast att företag med kvinnor i ledningen presterar bättre än företag med enbart män.  Så skriver tidningen Dagens Industri idag.

Av rapporten från Mckinsey framgår att:

  • De mest jämställda bolagen – de med flest kvinnor i ledningen – har en avkastning på eget kapital som är 41 procent högre än bolag med enbart män.
  • Rörelsemarginalen skiljer sig ännu mer – den är 56 procent högre för företag med kvinnor i ledningen.

Men det  anmärkningsvärda är att det bara är 8 procent som anser att frågan är så viktig att den den rankas som en av de tre viktigaste strategifrågorna i bolaget. Och nästan var tredje bolag har inte vidtagit några åtgärder för att få fler kvinnor i ledande ställning.

Man kan fundera på vad som hänt om man identifterat en annan åtgärd med samma effekt för företagens lönsamhet?  Kommentera