20
JAN

Soliditet AB , ett föredöme i kundhantering

Häromdagen fick jag en faktura från Soliditet. Eftersom jag redan hade avbokat tjänsten jag beställt av dem 2008, ringde jag till dem igen och resultatet ser du här nedan. 
Så;Tack Soliditet, ni är det fördöme ni  bör vara.
Elisabeth

Hej Elisabeth,
Jag är väldigt tacksam för att jag fick prata med dig idag. Den information som jag fick av dig är oerhört värdefull för oss och jag kommer ta med mig den vidare internt till rätt personer. Jag har också tittat närmare på hur vår rutin sett ut och skötts gällande er Ratinglogotyp och det ser tyvärr ut som att det har brustit i kommunikationen från vårat håll. Ratinglogotypen är ett löpande abonnemang med en månads uppsägningstid och detta ska tydligt kommuniceras muntligt och skriftligt. Vi ska även ta kontakt med kunden årligen för att informera om produktinnehav och stämma av att allt är ok. Då detta inte har gjorts korrekt anser jag att de debiteringar som gjorts 2009 och 2010 ska makuleras. Jag kommer således att kreditera faktura 284457 och återbetala debitering från 2009. Vänligen ange ett bangironr att betala tillbaka pengarna till så fixar jag det.
Jag vill avsluta med att också be så mycket om ursäkt för det som har hänt och återigen tacka dig för att du tog dig tid och delade med dig. Önskar dig en trevlig dag!
Med vänliga hälsningar
Petra Torenbacke
Kundservice -AAA Soliditet AB
08-5190 1023Kommentera